Dr med Παναγιωτης Πανορμιτης Καλαφατης

Χειρουργός Ουρολόγος – Ανδρολόγος – Συνεργαζόμενος με την Euromedica Γενική Κλινική στη Ρόδο

  • ♦Διαγνωστική και Επεμβατική Ουρολογία
  • ♦Ενδοουρολογία - Laser
  • ♦Ανδρολογία
  • ♦Γυναικοουρολογία - Ακράτεια Ούρων
  • ♦Παιδοουρολογία
  • ♦Νευροουρολογία
  • ♦Επανορθωτική Ουρολογία
  • ♦Ουροογκολογία

Επιστημονικό Έργο

Διδακτορική διατριβή

Η εργασία αυτή πέρασε με επιτυχία τη διαδικασία παραδοχής με το βαθμό “Λίαν Καλώς¨ και εγκρίθηκε από τη Medicinische Hohschule Hannover Aννοβέρου – Δ. Γερμανίας στις 24.07.1990.Η διατριβή αυτή ανεγνωρίσθη από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α ως ισότιμη προς τις απονεμόμενες από τα Ελληνικά Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, με την υπ΄ αριθμ. 10/108 πράξη του στις 29.11.1990.
Θέμα διατριβής: Rontgenologische-Nuklearmedizinische, Urodynamische sowie Urin-bakteriologische und Urinzytologische Undersuchungen zur Funktion und Effizienz des Ileum-Conduits bei Erwachsenen( Ακτινολογική-Ραδιοϊσοτοπική-Ουροδυναμική-Βακτηριολογική-και Κυτταρολογική διερεύνηση αναφορικά με τη λειτουργία και αποτελεσματικότητα της Ειλεοκύστης στους ενήλικες ).

Επιστημονικές Εργασίες που έχουν δημοσιευθεί σε αξιολογημένα Ιατρικά Περιοδικά

1) Καλαφάτης Π. Σωτρίλλης Θ. Πέτας Α. Ζαρίφης Ι. Η ουροδυναμική και η μελέτη πιέσεων /ροής γιά την εκτίμηση της αποτελεσματικότητας των α-blockers στην καλοήθη υπερτροφία του προστάτη. Ελληνική Ουρολογία 1996, 8:147-152.

2) Καλαφάτης Π. Σωτρίλλης Θ. Άμεσες και απώτερες επιπλοκές των ενδοουρητηροσκοπικών χειρισμών. Ουρολογικά Νέα 1996, 2: 21-23.

3) Καλαφάτης Π. Σωτρίλλης Θ. Πέτας Α. Ζαρίφης Ι. Urodynamic and symptomatic. effects of a-blockers in the treatment of bladder outlet obstruction due to Benign Prostatic Hyperplasia. Proceedings of the 4th Mediterranean Congress of Urology 06-10.09.1995 (127-131).

4) Καλαφάτης Π. Ζαρίφης Ι. Πέτας Α. Σωτρίλλης Θ. Δασκαλόπουλος Γ. Δελακάς Δ. Evaluation of bladder outlet obstruction on B. P. H. using morphological changes on seminal vesicles. Proceedings of the 5th Mediterranean Congress of Urology 20-23.03.1997 ( 31- 34 ).

5) Καλαφάτης Π. Πέτας Α. Σωτρίλλης Θ. Παπαθανασίου Α. Ζαρίφης Ι. A-blockers treatment outcome in pts with symptomatic BPH in relation to the pre-treatment prostate size. Proceedings of the 5th Mediterranean Congress of Urology 20-23.03.1997 (187-190).

6) Σωτρίλλης Θ. Καλαφάτης Π. Ουροδόχος Κύστη περιεχόμενο σάκου Οσχεοκήλης Ελληνική Ουρολογία 1997, 2: 200-202

7) Καζάνης Ι, Καλαφάτης Π, Δελακάς Δ, Δασκαλόπουλος Γ, Τσικριτζής Κ, Κρανίδης Α Αυτόματη ρήξη της αποχετευτικής μοίρας του νεφρού σε έγκυο γυναίκα. Ελληνική Μαιευτική και Γυναικολογία 1997, 9 (3):246-248

8) Παπαθανασίου Α, Κοντζίδης Χ, Χλιουνάκης Ε, Καλαφάτης Π, Σαλπιγγίδης Γ, Χαραλάμπους Σ, Αναστασιάδης Γ, Βακαλόπουλος Κ. Αντιμετώπιση της απόφραξης του ουρητήρα μετά από γυναικολογικές επεμβάσεις. Ουρολογικά Νέα 1997, 3 : 118 – 120

9) Καλαφάτης Π. Καραταπάνης Σ. Σωτρίλλης Θ. Καλαφάτης Φ. Στέφης Α. Βλεννώδες αδενοκαρκίνωμα προστάτη με μετάσταση στο πέος και πριαπισμό. Ελληνική Ουρολογία 1997, 3 : 286 – 290

10) Κυριακάκης Ζ, Καλαφάτης Π, Γιαννακόπουλος Σ, Ταμβάκης Ν, Σοφράς Φ. Περίπτωση ηωσινοφιλικής κυστίτιδας. Ελληνική Ουρολογία 97, 2:192-195

11) Πέτας Α, Καλαφάτης Π. Ουρολογικοί όγκοι στο ¨σύνδρομο πολλαπλών πρωτοπαθών όγκων¨. Ουρολογικά Νέα 1997, 3 : 193 – 196.

12) Καλαφάτης Π, Γαβριήλ Α, Γρηγορίου Μ, Αγαπητός Μ. Αμφοτερόπλευρο γιγαντιαίο Μυελολίπωμα επινεφριδίων και σύνδρομο Stein-Leventhal. Ελληνική Ουρολογία 1997, 4 : 380 – 383.

13) Μαυρομανωλάκης Ε. Ανεζίνης Π. Λουμπάκης Π. Καλαφάτης Π. Κρανίδης Α. Familiar cystinuria: Management of two homozygotic cystinuric brothers. Acta Urologica Italica. :1998, 12(5), 241-245.

14) Καλαφάτης Π, Πέτας Α, Χατζηδημητρίου Φ. Επιδημιολογική μελέτη των πρωτοπαθών όγκων της ουροδόχου κύστεως στη περιοχή Ρόδου. Ελληνική Ουρολογία 1998, 1 : 52 – 56.

15) Δελακάς Δ. Καζάνης Ι. Δασκαλόπουλος Γ. Καλαφάτης Π. Σπεντζάρης Λ. Κρανίδης Α. “Αυτοσυγκρατούμενοι ουρητηρικοί καθετήρες κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Πότε είναι απαραίτητοι;” Ελληνική Ουρολογία 1998, 10: 173 -177.

16) Καλαφάτης Π. Το αρχικό μέγεθος του προστάτη ως προγνωστικού παράγοντα στην εκτίμηση της αποτελεσματικότητας της θεραπείας με α-αναστολείς στη Κ. Υ. Π. Ελληνική Ουρολογία 1998, 10: 350-356.

17) Καλαφάτης Π, Χατζηδημητρίου Φ. Ο καρκίνος του προστάτη σύμφωνα με το στάδιο και το βαθμό κακοήθειας του κατά τη διάγνωση, στη Ρόδο τη περίοδο 1988-97.Ελληνική Ουρολογία 1998, 10: 342-349.

18) Kalafatis P. Zarifis I. Sotrillis T. Stefis A. Adenocarcinoma muciparo della pelvi renale associato con calcolosi renale di tipo infiammatorio. Minerva Urologica e Nephrologica 1999;51: 45-8.

19) Πέτας Α, Μπαρουξής Γ, Καλαφάτης Π. Η ρίξη του fornix σε κωλικό νεφρού λιθιασικής αιτιολογίας (Κλινικοεργαστηριακή εικόνα & βιβλιογραφική αναδρομή) Ελληνική Ουρολογία 1999, 11: 57-62.

20) Καλαφάτης Π, Πέτας Α, Σωτρίλλης Θ, Χατζηδημητρίου Φ, Ζαρίφης Ι. Επιδημιολογικά στοιχεία για το καρκίνο του προστάτη στη Ρόδο τη δεκαετία 1988-97.Ελληνική Ουρολογία 1999, 11: 140-146.

21) Kalafatis P. Bilateral Giant Adrenal Myelolipoma and Polycystic Ovarian Disease. Urologia Internationalis 1999;63: 139-143.

22) Καλαφάτης Π, Ζαρίφης Ι, Χατζηδημητρίου Φ, Πέτας Α. Αποτελεσματικότητα των α-αναστoλέων κατά τη μακροχρόνια χορήγηση σε ασθενείς με υποκυστική απόφραξη και καλοήθη διόγκωση προστάτη. Ελληνική Ουρολογία 1999, 11: 239-245

23) Malignant Peripheral Nerve Sheath Tumor oft he Urinary Bladder in von Recklinghausen Disease. Panagiotis Kalafatis, Nikolas Kavantzas, Petros M. Pavlopoulos, Emmanuel Agapitos, Mary Politou Aggelos KranidesUrologia Internationalis 2002;65: 156-159.

24) Panagiotis Kalafatis. K. Zougkas. F. J. Dimitriadis Marinos Kalafatis. Operative Urology and the Hippocratic Oath «Ου τεμέω δε ουδέ μην λιθιώντας εκχωρίσω δε εργάτησιν ανδράσιν πρήξιος τήσδε» De Historia Urologiae Europaeae 2002 vol:9: 155-162 Historical Committee European Association of Urology.

25) Κ. Ζούγκας, Μ. Καλαφάτης, Π. Καλαφάτης. Νεφρογενές αδένωμα της ουροδόχου κύστεως. Ελληνική Ουρολογία 2003, 15:280-285.

26) H. Heyneman. Brief der Redaktion 8.Symposium der Griechisch-Deutschen Gesellschaft für Urologie e. V. Urology aktuell Urologe A 2003-42:1378-1379

27) Η κλινική σημασία της διαχρονικής παρακολούθησης της πρωτεινουρίας σε ασθενείς μετά νεφρεκτομή. Φ. Δημητριάδης, Α. Πτωχός, Α. Κλαμπάτσας Π. Καλαφάτης Ν. Ιωσηφίδης Δ. Δελακάς. Ουρολογικά Νέα 2003, 9:48-58.

28) P. Kalafatis K. Zougkas A. Petas Primary ureteroscopic treatment for obstructive ureteral stone causing fornix rupture International Journal of Urology 2004.11: 1058-1064

29) Κ. Ζούγκας Π. Καλαφάτης Στ Ιωαννίδης, Ι. Βασιλακάκης Κ. Κολύβας, Β. Κατσίκας, Δ. Ραδόπουλος. Μελέτη της Ουρητηροκήλης με Doppler φασματική ανάλυση. Ελληνική Ουρολογία. 2004-16:254-260

30) Π. Καλαφάτης Κ. Ζούγκας, Μ Καλαφάτης. Λεμφοζιδιακή κυστίτιδα σε νεαρά έφηβο με υποτροπιάζουσες ουρολοιμώξεις. Ελληνική Ουρολογία 2004; 16:383-386.

31) Zugkas K. Kalafatis P. Ioannidis S. Katsikas V. Radopoulos D. Assesment of Obstruction in Adult Ureterocele by Means of Color Doppler Duplex Sonography. Urologia Internationalis 2005;75: 139-246.

32) Zougkas Konstantinos, Kalafatis Panagiotis. Nephrogenic Adenoma of the Urinary Bladder. International Urology and Nephrology Jurnal Kluwer Academic Publishers. Dordrecht, The Netherlands 2005

33) Kalafatis P. , Zougkas K. , Adenomatous Polyp of the verumontanum Accompanied by Parabulbous Epidermoid Cyst and Cryptorchidism tn an Adult Male. Urologia Internationalis 2006;77:187-189.

Ανακοινώσεις σε διεθνή, ελληνικά και τοπικά συνέδρια.

1) Καλαφάτης Π. Baumgaertel H. Ουροδυναμική μελέτη της Ειλεοκύστης στην αποκάλυψη στενωμάτων του. Ειλεοστόματος. 10ο Πανελλήνιο Ουρολογικό Συνέδριο και Συμπόσιο Ευρωπαϊκής Εταιρείας. Εφαρμογών της Πληροφορικής στην Ιατρική. 16-19.10.91 Ηράκλειο-Κρήτη.

2) Καλαφάτης Π. Σωτρίλλης Θ. Στενώματα της γυναικείας ουρήθρας και σακχαρώδης διαβήτης. 11ο Πανελλήνιο Ουρολογικό Συνέδριο. 25-27.11.92 Αθηνα.

3) Καλαφάτης Π. Σωτρίλλης Θ. Πέτας Α. Ζαρίφης Ι. Urodynamic and symptomatic effects of a-blockers in the treatment of the Bladder outlet obstruction due to Benign Prostatic Hyperplasia. 4th Mediterranean Congress of Urology 06-10.09.95 Rhodos-GR

4) Καλαφάτης Π. Σωτρίλλης Θ. Πετας Α. Ζαρίφης Ι. Η συντηρητική αντιμετώπιση της αποφρακτικής ουροπάθειας των μή χειρουργήσιμων υπερηλίκων με την ενδοουρηθρική πρόθεση “memotherm”. 1ο Πανδωδεκανησιακό Ιατρικό Συνέδριο. 01-03.12.95 Ρόδος

5) Καλαφάτης Π. Σωτρίλλης Θ. Πέτας Α. Τσολερίδης Σ. Η εμπειρία μας στούς ενδοσκοπικούς χειρισμούς των λίθων του ουρητήρα. 1ο Πανδωδεκανησιακό Ιατρικό Συνέδριο. 01-03.12.95 Ρόδος

6) Καλαφάτης Π. Σωτρίλλης Θ. Ουρητηρικά στενώματα και παλινδρόμηση ούρων απότοκα ενδοουρητηροσκοπικών χειρισμών. 1ο Πανδωδεκανησιακό Ιατρικό Συνέδριο. 01-03.12.95 Ρόδος

7) Καλαφάτης Π. Σωτρίλλης Θ. Μανδραγός Μ. Κακώσεις του ουροποιογεννητικού στη Ρόδο. 1ο Πανδωδεκανησιακό Ιατρικό Συνέδριο. 01-03.12.95 Ρόδος

8) Καλαφάτης Π. Σωτηράκης Ε. Σωτρίλλης Θ. Πέτας Α. Η συμβολή του Μαγνητικού Συντονισμού στη διάγνωση παθήσεων του ουροποιητικού συστήματος. 1ο Πανδωδεκανησιακό Ιατρικό Συνέδριο. 01-03.12.95 Ρόδος

9) Στέφης Α. Μουρούτη-Γεωργούλη Γ. Σωτρίλλης Θ. Καλαφάτης Π. Βλεννώδες αδενοκαρκίνωμα νεφρικής πυέλου. 1ο Πανδωδεκανησιακό Ιατρικό Συνέδριο. 01-03.12.95 Ρόδος

10) Σωτρίλλης Θ. Ζανεττούλης Δ. Καλαφάτης Π. Ca προστάτου. Γεωγραφική κατανομή στον χώρο της Ρόδου και των γύρω. νησιών. 1ο Πανδωδεκανησιακό Ιατρικό Συνέδριο. 01-03.12.95 Ρόδος

11) Πέτας Α. Σωτρίλλης Θ. Ζαρίφης Ι. Καλαφάτης Π. Λοιμώξεις του κατώτερου ουροποιητικού στις γυναίκες σε σχέση με παθολογικό υπόστρωμα και εποχιακή κατανομή στη Ρόδο. 1ο Πανδωδεκανησιακό Ιατρικό Συνέδριο. 01-03.12.95 Ρόδος

12) Καλαφάτης Π. Σωτρίλλης Θ. Πέτας Α. Ζαρίφης Ι. Η μελέτη Πιέσεων/Ροής ούρων κατά τη μακρόχρονη χορήγηση α-αναστολέων σε ασθενείς με Καλοήθη Υπερτροφία Προστάτη. 13ο Πανελλήνιο Ουρολογικό Συνέδριο. 23-27.10.96.Λεμεσός-Κύπρος.

13) Καλαφάτης Π. Σωτρίλλης Θ. Στέφης Α. Ζαρίφης Ι. Σπάνια περίπτωση πρωτοπαθούς βλεννοπαραγωγού αδενοκαρκινώματος. νεφρικής πυέλου (Poster). 13ο Πανελλήνιο Ουρολογικό Συνέδριο. 23-27.10.96.Λεμεσός-Κύπρος.

14) Λουμπάκης Π. Καλαφάτης Π. Σωτρίλλης Θ. Δελακάς Δ. Ανεζίνης Π. Κρανίδης Α. Επιδημιολογική μελέτη κλειστών νεφρικών κακώσεων σε Κρήτη και Ρόδο. 13ο Πανελλήνιο Ουρολογικό Συνέδριο. 23-27.10.96.Λεμεσός-Κύπρος.

15) Παπαθανασίου Α. Κοντζίδης Χ. Χλιουνάκης Ε. Καλαφάτης Π. Σαλπιγγίδης Γ. Χαραλάμπους Στ. Αναστασιάδης Γ. Βακαλόπουλος Κ. Αντιμετώπιση της απόφραξης του ουρητήρα μετά από γυναικολογικές επεμβάσεις. 13ο Πανελλήνιο Ουρολογικό Συνέδριο. 23-27.10.96.Λεμεσός-Κύπρος.

16) Καλαφάτης Π. Πέτας Α. Σωτρίλλης Θ. Παπαθανασίου Α. Ζαρίφης Ι. Α-blocker treatment outcome in Pts with symptomatic B. P. H. in relation to the. pre-treatment prostate size. 5th Mediterranean Congress of Urology 20-23.03.97 Barcelona-Spain.

17) Καλαφάτης Π. Ζαρίφης Ι. Πέτας Α. Σωτρίλλης Τ. Δασκαλόπουλος Δ. Δελακάς Δ. Evaluation of Bladder Outlet Obstruction on B. P. H. using morphological. changes on seminal vesicles. 5th Mediterranean Congress of Urology 20-23.03.97 Barcelona-Spain.

18) Καλαφάτης Π. Πέτας Α. Σωτρίλλης Θ. Κατσανεβάκης Ι. Πέτας Τ. Μετεγχειρητικές διαταραχές κένωσης της ουροδόχου κύστης στην ενδοσκοπική ανάρτηση του αυχένα κατά Stamey σε σχέση με το είδος της αναισθησίας. 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μαιευτικής και Γυναικολογίας 14-17.05.97 Ηράκλειο Κρήτης

19) Καλαφάτης Π. Γαβριήλ Α. Γρηγορίου Μ. Αγαπητός Μ. Σύνδρομο πολυκυστικών ωοθηκών και μυελολίπωμα επινεφριδίων (Poster) 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μαιευτικής και Γυναικολογίας 14-17.05.97 Ηράκλειο Κρήτης

20) Δελακάς Δ. Καζάνης Ι. Καλαφάτης Π. Μαυρομανωλάκης Ε. Σωτρίλλης Θ. . Κρανίδης Α. Η χρήση των αυτοσυγκρατούμενων ουρητηρικών καθετήρων (Pigtails) σε γυναίκες κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μαιευτικής και Γυναικολογίας 14-17.05.97 Ηράκλειο Κρήτης

21) Καλαφάτης Π. Σωτρίλλης Θ. Πέτας Α. Κουκάκης Ε. Ερυθροποιητίνη στη βελτίωση της αναιμίας και της Ποιότητας Ζωής ασθενών με μεταστατικό Ca προστάτη. 4ο Διαπανεπιστημιακό Ουρολογικό Συμπόσιο και 3ο Συμπόσιο του Ελληνογερμανικού συνδέσμου Ουρολόγων 12-16.06.97 Ηράκλειο Κρήτη.

22) Πέτας Α. Σωτρίλλης Θ. Καλαντζής Α. Καλαφάτης Π. Δεύτερος όγκος σε ασθενείς με πρωτοπαθή ουρολογικό καρκίνο. 4ο Διαπανεπιστημιακό Ουρολογικό Συμπόσιο και 3ο Συμπόσιο του Ελληνογερμανικού συνδέσμου Ουρολόγων 12-16.06.97 Ηράκλειο Κρήτη.

23) Καλαφάτης Π. Πέτας Α. Ζαρίφης Ι. Καλαφάτης Μ. Σωτρίλλης Θ. long-term therapy with a-blockers in Benign Prostate Hyperplasia. Urodynamic estimation of their efficacy. 14th Medical Conference of the Hellenic Medical Society of New York. 28-31.08.97 Ρόδος.

24) Καλαφάτης Π. Πέτας Α. Σωτρίλλης Θ. Επιδημιολογική μελέτη των πρωτοπαθών όγκων της ουροδόχου κύστεως στην περιοχή της Ρόδου. 1ο Πανελλήνιο Συμπόσιο της Ελληνικής Ουρολογικής Εταιρείας 26-28.09.97 Καλαμπάκα.

25) Καλαφάτης Π. Παπαθανασίου Α. Πέτας Α. Χ”παυλίδης Π. Βακαλόπουλος Κ. Η χρήση των α-αναστολέων στην επίσχεση ούρων επί οξείας προστατίτιδος. 1ο Πανελλήνιο Συμπόσιο της Ελληνικής Ουρολογικής Εταιρείας 26-28.09.97 Καλαμπάκα.

26) Σωτρίλλης Θ. Καλαφάτης Π. Αντιμετώπιση των επιφανειακών όγκων κύστεως με “εν τω βάθει” TUR και ενδοκυστικές εγχύσεις Ιντερφερόνης 1ο Πανελλήνιο Συμπόσιο της Ελληνικής Ουρολογικής Εταιρείας 26-28.09.97 Καλαμπάκα.

27) Καζάνης Ι. Καλαφάτης Π. Δελακάς Δ. Δασκαλόπουλος Γ. Τσικριντζής Κ Κρανίδης Α Αυτόματη ρήξη της αποχετευτικής μοίρας του νεφρού σε έγκυο γυναίκα. 1ο Πανελλήνιο Συμπόσιο της Ελληνικής Ουρολογικής Εταιρείας 26-28.09.97 Καλαμπάκα

28) Δελακάς Δ. Καζάνης Ι. Δασκαλόπουλος Γ. Καλαφάτης Π. Σπεντζάρης Λ. . Κρανίδης Α. “Αυτοσυγκρατούμενοι ουρητηρικοί καθετήρες κατά τη διάρκεια της. εγκυμοσύνης. Πότε είναι απαραίτητοι. ” 1ο Πανελλήνιο Συμπόσιο της Ελληνικής Ουρολογικής Εταιρείας 26-28.09.97 Καλαμπάκα.

29) Λουμπάκης Π. Καζάνης Ι. Δελακάς Δ. Καλαφάτης Π. Μαυρομανωλάκης Ε. Κρανίδης Α. “The double-pigtail ureteric stents during pregnancy. 15 th World Congress on Endourology 97(W. C. E 97) 31.08 – 03.09.97 Edinburg, Scotland, UK.

30) Σαμαρτζή Μ. Φραγκάκης Γ. Καλαφάτης Π. Κατσέτος Π. Perception, views and degree of satisfaction of cancer patients concerning doctor-patient relationship. World Conference for Cancer Organisations. 03-05.03.96 Melbourne Australia.

31) Χατζηαντωνιάδης Α, Καλαφάτης Π. Ωτογενής ίλιγγος και αποκατάστασις της ισορροπίας. 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ωτορινολαρυγγολογίας Χειρουργικής Κεφαλής και Τραχήλου. 25-28.10.97 Ρόδος.

32) Καλαφάτης Π. Παπαθανασίου Α, Μόσχος Ν, Βακαλόπουλος Κ. Ιατρογενής υδρονέφρωση μετά από γυναικολογικές επεμβάσεις 2ο Πανδωδεκανησιακό Ιατρικό Συνέδριο 12-14.12.97 Ρόδος

33) Μόσχος Ν, Χριστοφοράκη Μ, Μανωλίτσης Σ, Κομιανίδης Κ, Κουκάκης Μ, Καλαφάτης Π, Παπαοικονόμου Μ. Διαχρονικές μεταβολές της νοσοκομειακής θνητότητας του οξέος εμφράγματος του μυοκαρδίου. 2ο Πανδωδεκανησιακό Ιατρικό Συνέδριο 12-14.12.97 Ρόδος

34) Καλαφάτης Π, Πέτας Α, Ζαρίφης Ι, Σωτρίλλης Θ. Επιδημιολογικά στοιχεία για το Ca Ουροδόχου κύστεως στη Δωδεκάνησο κατά τη δεκαετία 1987-1997.2ο Πανδωδεκανησιακό Ιατρικό Συνέδριο 12-14.12.97 Ρόδος

35) Μόσχος Ν, Χριστοφοράκη Μ, Μανωλίτσης Σ, Κουκάκης Μ, Κομιανίδης Κ, Καλαφάτης Π, Παπαοικονόμου Μ. Αξιολόγηση νέων δεικτών βαρύτητας της στεφανιαίας νόσου και σύγκριση αυτών με τους λειτουργικούς δείκτες της φάσης εξώθησης. 2ο Πανδωδεκανησιακό Ιατρικό Συνέδριο 12-14.12.97 Ρόδος

36) Καλαφάτης Π, Πέτας Α, Παπαδοπούλου Σ, Δελακάς Δ, Κρανίδης Α. Περίπτωση διαφυγής ουρων στον οπισθοπεριτοναϊκό χώρο σε έγκυο γυναίκα. 2ο Πανδωδεκανησιακό Ιατρικό Συνέδριο 12-14.12.97 Ρόδος

37) Μόσχος Ν, Χριστοφοράκη Μ, Μανωλίτσης Σ, Κουκάκης Μ, Κομιανίδης Κ, Καλαφάτης Π, Παπαοικονόμου Μ. Εποχιακή κατανομή εμφραγμάτων και ασταθούς στηθάγχης στο ΝΓΝ Ρόδου. 2ο Πανδωδεκανησιακό Ιατρικό Συνέδριο 12-14.12.97 Ρόδος

38) Πέτας Α, Καλαφάτης Π, Χατζηαντωνιάδης Α, Σωτρίλλης Θ. Το Σύνδρομο Πολλαπλών Πρωτοπαθών Όγκων στην Ουρολογία. 2ο Πανδωδεκανησιακό Ιατρικό Συνέδριο 12-14.12.97 Ρόδος

39) Σωτρίλλης Θ, Καλαφάτης Π, Πέτας Α. Καρκίνος ουροδόχου κύστεως (Τα –Τι) και ενδοκυστικές εγχύσεις ιντερφερόνης. 2ο Πανδωδεκανησιακό Ιατρικό Συνέδριο 12-14.12.97 Ρόδος

40) Καλαφάτης Π, Σαμαρτζή Μ, Χατζηδάκη Π, Καραγκούνης Π. Η ανάγκη παροχής συναισθηματικής στήριξης στο νοσηλευόμενο ασθενή. 2ο Πανδωδεκανησιακό Ιατρικό Συνέδριο 12-14.12.97 Ρόδος

41) Καλαφάτης Π, Ζαρίφης Ι, Ιακωβίδου Σ, Παπασάββας Γ, Μανωλικάκης Γ. Η ανάλυση του σπερματικού υγρού με τον αναλυτή SQA IIB και η σύγκριση με την μικροσκοπική μέθοδο. 2ο Πανδωδεκανησιακό Ιατρικό Συνέδριο 12-14.12.97 Ρόδος

42) Σαμαρτζή Μ, Μαρμαροκόπου Α, Καλαντζής Α, Καλαφάτης Π. Το ελεγχόμενο επισκεπτήριο από τη σκοπιά των νοσηλευομένων. 2ο Πανδωδεκανησιακό Ιατρικό Συνέδριο 12-14.12.97 Ρόδος

43) Καλαφάτης Π, Σαμαρτζή Μ. Βαθμός ικανοποίησης από τη σχέση γιατρού ασθενούς σε υπερήλικες νοσηλευόμενους. 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεροντολογίας-Γηριατρικής 11-13.12.1997 Αθήνα.

44) Kalafatis P, Petas A, Sotrillis Th, Moshos N, Karagiannis A. Recurrent kidney colic by renal echinococcosis. Inter-University meeting of the countries of southeastern Europe -1st Urological Balcan Conference with the collaboration of French. . Urological Association 30.01-01.02.1998 Athens-GR.

45) Kalafatis P, Sotrillis T, Petas A. Low urinary tract symptoms (LUTS) in the female, urethral width and urodynamic assessment. Inter-University meeting of the countries of southeastern Europe – 1st Urological Balcan Conference with the collaboration of French. . Urological Association 30.01-01.02.1998 Athens-GR.

46) Καλαφάτης Π, Πέτας Α, Σωτρίλλης Θ, Χατζηδημητρίου Φ, Ζαρίφης Ι, Αβούρης Δ. Επιδημιολογική μελέτη για το καρκίνο του προστάτη στη Ρόδο. 14ο Πανελλήνιο Ουρολογικό Συνέδριο 01-05.10.1998 ΚΩΣ

47) Καλαφάτης Π, Πέτας Α, Σωτρίλλης Θ. Τριανταφύλλου Θ, Πέτας Τ. Fornix rupture : Διάγνωση και αντιμετώπιση. 14ο Πανελλήνιο Ουρολογικό Συνέδριο 01-05.10.1998 ΚΩΣ

48) Καλαφάτης Π, Σωτρίλλης Θ, Πέτας Α. Ζανεττούλης Δ, Πολίτου Μ. Κοινές και σπάνειες επιπλοκές της BCG ανοσοθεραπείας στον επιφανειακό καρκίνο της ουροδ. κύστεως. 14ο Πανελλήνιο Ουρολογικό Συνέδριο 01-05.10.1998 ΚΩΣ.

49) Καλαφάτης Π, Χατζηδημητρίου Φ. Στάδιο και το βαθμός κακοήθειας του καρκίνου του προστάτη. Επιδημιολογικά στοιχεία για τη περίοδο 1988 – 1997 στη Ρόδο. 9Ο Παγκρήτιο Ιατρικό Συνέδριο 05-08.11.1998 Ηράκλειο Κρήτης.

50) Kalafatis Panagiotis, Petas Anastasios. Endoscopical treatment of Fornix Rupture by ureteral calculosis. 17th World Congress on Endourology & SWL. . 2-5.09.1999 Rhodes GR.

51) Kalafatis Panagiotis, Petas Anastasios. Management of fornix rupture due to ureteral lithiasis 6th Mediterranean Congress of Urology 06-09.09.99 Cairo Egypt.

52) Μόσχος Ν. Ι. , Χριστοφιράκη Μ. Μ, Μπακίρης Π. Ε, Κούρτης Σ. Καλαφάτης Π. . Κεφαλάκης Ε. Θ. Νοσοκομειακή πρόγνωση και διαχρονικές μεταβολές του οξέος. εμφράγματος του μυοκαρδίου σε σχέση με την ηλικία και το φύλο στο Ν. Γ. Ν. Ρόδου. Υπάρχει διαφορετική ανταπόκριση στη θρομβολυτική αγωγή; 20ο Πανελλήνιο Καρδιολογικό Συνέδριο 14-16 Οκτωβρίου 1999 Κρήτη

53) Καλαφάτης Π. Σωτρίλλης Θ. Πέτας Α. Μαυρομανωλάκης Ε. Πέτας Τσ. Κώτης Α Εχινοκοκκίαση του Ουροποιητικού. Αποδεκτό να παρουσιασθεί σε μορφή Poster στο 3ο Πανδωδεκανησιακό Ιατρικό Συνέδριο 10-12 Δεκεμβρίου 1999 στη Ρόδο.

54) Καλαφάτης Π. Σωτρίλλης Θ. Πέτας Α. Μόσχος Ν. Ζαρίφης Ι. : BCG ανοσοδιέγερση στον επιφανιακό καρκίνο της ουροδόχου κύστεως Αποδεκτό να παρουσιασθεί σε μορφή Poster στο 3ο Πανδωδεκανησιακό Ιατρικό Συνέδριο στις10-12 Δεκεμβρίου 1999 στη Ρόδο.

55) Πέτας Α. Σωτρίλλης Θ. Κώτης Α. Καλατζης Α. Πέτας Τ. Καλαφάτης Π. Στρατηγική αντιμετώπισης της ρίξης του Fornix. Εμπειρία 9 ετών. Αποδεκτό να παρουσιασθεί σε μορφή Poster στο 3ο Πανδωδεκανησιακό Ιατρικό Συνέδριο στις10-12 Δεκεμβρίου 1999 στη Ρόδο.

56) Καλαφάτης Π. Παρενέργειες των σκιαγραφικών μέσων κατά τη διενέργεια της IVP. Εμπειρία 10 χρόνων. Ελεύθερη ανακοίνωση στο 3ο Πανδωδεκανησιακό Ιατρικό Συνέδριο 10-12 Δεκεμβρίου 1999 στη Ρόδο.

57) Καλαφάτης Π. Τριανταφύλλου Θ. Πέτας Α. Σωτρίλλης Θ. Σαββίγγος Μ. Πολίτου Μ. Αγαπητός Ε. Κρανίδης Α. Νευροϊνοσάρκωμα Ουροδόχου Κύστεως. Poster στο 3ο Πανδωδεκανησιακό Ιατρικό Συνέδριο 10-12 Δεκεμβρίου 1999 στη Ρόδο

58) Kalafatis P. Dimitriadis F. Zougkas K. Karanikolas N. Karanikola M. Medical Philately and Hippocrates. 2nd International Congress on the History of Urology Mai 18 – 20, 2001 Kos Island Greece

59) Dimitriadis F. Zougkas K. Kalafatis P. ΟΥ ΤΕΜΕΩ ΔΕ ΟΥΔΕ ΜΗΝ ΛΙΘΙΟΝΤΑΣ ΕΚΧΩΡΙΣΩ ΔΕ ΕΡΓΑΤΗΣΙΝ ΑΝΔΡΑΣΙ ΠΡΗΞΙΟΣ ΤΗΣΔΕ 2nd International Congress on the History of Urology Mai 18 – 20, 2001 Kos Island Greece

60) Καλαφάτης Π. Ζουγκας Κ. Πέτας Α. Πατσούρης Ε. Baumgaertner H. Σχιστοσωμίαση του Ουροποιητικού. Η εμπειρία μας. 3ο Μακεδονικό Ουρολογικό Συμπόσιο 9 – 11 Νοεμβρίου 2001 Θεσσαλονίκη.

61) Πέτας Α. Ζούγκας Κ. Δημητριάδης Φ. Καλαφάτης Π. Η εμπειρία μας στην αντιμετώπιση της ακράτειας προσπαθείας στις γυναίκες. 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ουρογυναοκολογίας και αποκαταστάσεως των διαταραχών του Πυελικού εδάφους. 18-19.01.2002 Αθήνα

62) Καλαφάτης Π. Ζούγκας Κ. Δημητριάδης Φ. Καλαφάτης Φ. Καρανικόλα Μ. Ιπποκράτης και Φιλοτελισμός. 28ο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο 21-25 Μαίου 2002 Αθήνα.

63) Ζούγκας Κ. Δημητριάδης Φ. Καλαφάτης Μ. Καλαφάτης Π. Ο Όρκος του Ιπποκράτη και Χειρουργική Ουρολογία. 28ο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο 21-25 Μαίου 2002 Αθήνα.

64) Kalafatis P, Zoygkas K, Christodoulou K, Polyp of the verumontanum in adults. 7.Symposium der Griechisch-Deutsche Gesellschaft fuer Urologie e. V. 4-7 Juli 2002 Dresden –Deutschland.

65) Kalafatis P, Zoygkas K, Muskelinfiltrierendes Harnblasenkarzinom im Zusammenhang mit Alkoholkonsum. 7.Symposium der Griechisch-Deutsche Gesellschaft fuer Urologie e. V. 4-7 Juli 2002 Dresden –Deutschland.

66) Kalafatis P. Penile Cancer. Epidemiology, diagnosis and treatment (Εισήγηση) Symposium der Griechisch-Deutsche Gesellschaft fuer Urologie e. V. 4-7 Juli 2002 Dresden –Deutschland.

67) Kalafatis P, Zougkas K. Kalafatis M, Baumgaertel H. Genitourinary Shistosomiasis in Europe. 26th Congress of the Societe International D’ Urologie. September 8-12, 2002 Stockholm, Sweden.

68) Πέτας Α. Ζούγκας Κ. Σωτρίλλης Θ Παπανικήτας Μ. Κώτης Α. Πουλής Π. Καλαφάτης Π. Κλινική και αιμοδυναμική μελέτη με έγχρωμο Doppler της κιρσοκήλης. 16ο Πανελλήνιο Ουρολογικό Συνέδριο 25-29 Σεπτεμβρίου 2002 Καλαμάτα.

69) Καλαφάτης Π. Ζούγκας Κ. Πέτας Α. Πολίτου Μ. Χριστοδούλου Κ. Πολύποδας του σπερματικού λοφιδίου στους ενήλικες 16ο Πανελλήνιο Ουρολογικό Συνέδριο 25-29 Σεπτεμβρίου 2002 Καλαμάτα.

70) Δημητριάδης Φ, Πτωχός Α. Κλαμπάτσας Α. Καλαφάτης Π. Ιωσηφίδης Ν. Δελακάς Δ. Ποσοτικός και ποιοτικός προσδιορισμός των πρωτεϊνών στα ούρα μετά από νεφρεκτομή. 16ο Πανελλήνιο Ουρολογικό Συνέδριο 25-29 Σεπτεμβρίου 2002 Καλαμάτα.

71) Καριώτης Ι, Χαιρέτης Ι, Τριανταφύλλου Θ, Καλαφάτης Π, Ανεζίνης Π. Διακοπτόμενος ανδρογονικός αποκλεισμός (ΔΑΑ) σε ασθενείς με καρκίνο προστάτη σταδίου Τ3/Τ4 ή με βιοχημική υποτροπή μετά ριζική προστατεκτομή -Αρχική εμπειρία 16ο Πανελλήνιο Ουρολογικό Συνέδριο 25-29 Σεπτεμβρίου 2002 Καλαμάτα.

72) Καλαφάτης Π, Σωτρίλλης Θ, Πέτας Α, Ζούγκας Κ. Ανεζίνης Π. Βαθμός κακοήθειας και στάδιο του καρκίνου της ουροδόχου κύστεως σε σχέση με κοινωνικοδημογραφικές παραμέτρους. 16ο Πανελλήνιο Ουρολογικό Συνέδριο 25-29 Σεπτεμβρίου 2002 Καλαμάτα.

73) Καλαφάτης Π. Ζουγκας Κ. Νεφρογενές αδένωμα της Ουροδόχου κύστεως. 29ο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο 20-24 Μαϊου 2003 Αθήνα.

74) Καλαφάτης Π. Ζούγκας Κ. Καλαφάτης Μ. Περιγραφή λεμφοζιδιακής κυστίτιδας σε παιδί. 29ο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο 20-24 Μαϊου 2003 Αθήνα.

75) Κατσίκας Β. Καλαφάτης Π. Ζούγκας Κ. Βασιλακάκης Ι. Ιωαννίδης Στ. Ραφαηλίδης Δ. Γιαννακογιώργος Κ. Ο Ρόλος της έγχρωμης Doppler Υπερηχογραφίας (CDUS) των ουρητηρικών jets στην Υδρονέφρωση. 29ο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο 20-24 Μαΐου 2003 Αθήνα.

76) Kalafatis P, Zougkas K, Baumgaertel H. Genitourinary Bilharziosis in Europe. 8 Symposium der Griechish-Deutschen Gesellschaft fuer Urologie 3-6 Juli 2003 Rhodos –GR.

77) Petas A. Zougkas K, Ferke A, Kalafatis P. Isolation of Ureaplasma Urealyticum and Mycoplasma Hominis in urological patients and their clinical significance. 8th Mediterranean Congress of Urology September 11-14, 2003 Herakleion, Greece.

78) Κ. Ζούγκας, Κ. Χατζημουρατίδης, Π. Καλαφάτης, Β. Κατσίκας, Δ. Ραφαηλίδης, Κ. Γιαννακογιώργος. Μελέτη της Ουρητηροκήλης με την Doppler φασματική ανάλυση. 4ο Μακεδονικό Ουρολογικό Συμπόσιο 7-9 Νοεμβρίου 2003 Θεσσαλονίκη.

79) P. Kalafatis, K. Zougkas St. Ioannidis I. Vasilakis K. Kalyvas F. Dimitriadis D. Radopoulos The significance of Color Doppler Duplex Sonography in the diagnosis of acute obstructive uropathy. Poster presentation 18th Congress of the European Society for Urological Research. 4-6.11.2004 Athens GR.

80) Κ. Ζούγκας, Π. Καλαφάτης, Στ. Ιωαννίδης, Ι. Βασιλακάκης, Γ. Δημητριάδης, Β. Κατσίκας, Δ. Ραδόπουλος. Μικροβιακή χλωρίδα, επιπλοκές και ποιότητα ζωής των ασθενών με αυτοσυγκρατούμενο ουρητηρικό καθετήρα (Poster). 17ο Πανελλήνιο Ουρολογικό Συνέδριο23-26 Ιουνίου 2004 Αλεξανδρούπολη.

81) Κ. Ζούγκας, Π. Καλαφάτης, Ι. Βασιλακάκης, Στ. Ιωαννίδης, , Σπ. Ιωαννίδης, Β. Κατσίκας, Δ. Ραδόπουλος. Επίδραση και οι σχέσεις της Καντιντιουρίας σε ουρολογικούς ασθενείς (Poster). 17ο Πανελλήνιο Ουρολογικό Συνέδριο23-26 Ιουνίου 2004 Αλεξανδρούπολη.

82) P. Kalafatis, K. Zougkas K, St Ioannidis, I. Vasilakakis, K. Kalyvas, F. Dimitriadis, D. Radopoylos. The significance of Color Doppller Duplex Sonography in the diagnosis of acute obstructive uropathy. (Poster) 18th Congress ESUR (European Society of Urological Research. 4-6 November 2004 Athens. GR.

83) Petas A. , Zougkas K. , Kalafatis P. A case of a simultaneous bilateral primary germ cell tumor of the testis. 9ο Συμπόσιο της Griechisch-Deutsche Geselschaft fuer Urologie 29Jyne-03 july 2005 Athens – GR.

84) Kalafatis P. , Zougkas K. Bulbar epidermoid cyst mimicking Cowper’s syringocele in an adult patient with cryptorchidism. 9ο Συμπόσιο της Griechisch-Deutsche Geselschaft fuer Urologie 29Jyne-03 july 2005 Athens – GR.

85) Kalafatis P, . Zougkas K. , Vasilakakis J. , Dimitriadis F. , Katsikas V. , Radopoulos D. Color Dopple Duplex Sonography for the evaluation of obstruction in adult ureterocele. 9ο Συμπόσιο της Griechisch-Deutsche Geselschaft fuer Urologie 29Jyne-03 july 2005 Athens – GR.

86) Zougkas k. , Kalafatis P. , Ioannidis G. , Dimitriadis F. , Tzakas k. , Radopoulos D. Vascular characteristics and renal function after unilateral nephrectomy. 9ο Συμπόσιο της Griechisch-Deutsche Geselschaft fuer Urologie 29Jyne-03 july 2005 Athens – GR.

87) Alivanis P. Giannikouris I. Arvanitis A. Volonaki M. Zervos A. Paliuras C. Kalafatis P. Bilateral congenital megacalycosis in a young male patient. 7th BANTAO Congress of the Balkan Cities Association of Nefrology, Doalysis, Transplantation and Artificial Organs. 08-11.09.2005 Ohrid-FYROM.

88) Zougkas k. , Kalafatis P. , Ioannidis G. , Dimitriadis F. , Vasilakakis J. Tzakas k. , Radopoulos D. The diagnostic value of resistive index in acute renal obstruction. Which conditions predispose to false negative findings?. 1st South Eastern European Meeting 10-11 October 2005 Belgrade, Serbia and Montenegro.

89) P. F. Kalafatis, T. E. Klontzas, C. Line, O. W. Hakenberg, M. P. Wirth Doxetaxel based chemotherapy in patients with hormone-refractory prostate cancer (HRPC). 18Ο Πανελληνιο Ουρολογικό Συνέδριο 27.09.06- 01.10.06 Ρόδος.

90) Κ. Ζουγκας. Π. Καλαφάτης, Σ. Ιωαννίδης, Ι. Βασιλάκης, Γ. Δημητριάδης. Δ. Ραδόπουλος. Ο ρόλος της έγχρωμης Doppler Duplex υπερηχογραφίας στην εκτίμηση του βαθμού απόφραξης στη μονήρη ουρητηροκήλη των ενηλίκων. 18Ο Πανελλήνιο Ουρολογικό Συνέδριο 27.09.06- 01.10.06 Ροδος.

91) Α. Πέτας, Θ. Κλώντζας, Κ. Ζούγκας, Π. Καλαφάτης. Σχέση όγκων νεφρού και φλεγμονής. 18Ο Πανελλήνιο Ουρολογικό Συνέδριο 27.09.06- 01.10.06 Ρόδος.

92) Π. Καλαφάτης, Κ. Ζούγκας, Σ. Ιωαννίδης, Ι. Βασιλακάκης, Χ. Πατσαλάς. Δ. Ραδόπουλος Μορφολογικοί και λειτουργικοί προσαρμοστικοί μηχανισμοί του εναπομένοντα νεφρού μετά ετερόπλευρη νεφρεκτομή. 18Ο Πανελλήνιο Ουρολογικό Συνέδριο 27.09.06- 01.10.06 Ρόδος.

93) Κ. Ζούγκας, Π. Καλαφάτης, Σ. Ιωαννίδης, Ι. Βασιλάκης Γ. Δημητριάδης, Δ. Ραδόπουλος, Β. Κατσίκας. Η αξία του υπερηχογραφικού προσδιορισμού του βάρους της κύστης κατά τη μελέτη της υποκυστικής απόφραξης σε ασθενείς με ΚΥΠ πριν και μετά την θεραπεία. 18Ο Πανελλήνιο Ουρολογικό Συνέδριο 27.09.06- 01.10.06 Ρόδος.

94) Π. Καλαφάτης, Κ. Ζουγκας, Σ. Ιωαννίδης, Φ. Δημητριάδης, Β. Κατσίκας, Δ. Ραδόπουλος. Προσδιορισμός των δεικτών αγγειακής αντίστασης ως μεθόδου εκτίμησης της οξείας νεφρικής απόφραξης. Ποίες καταστάσεις επηρεάζουν αρνητικά τη διαγνωστική αξιοπιστία της μεθόδου. 18Ο Πανελληνιο Ουρολογικό Συνέδριο 27.09.06- 01.10.06 Ρόδος. ,

95) P. F. Kalafatis O. W. Hakenberg, K. Zoygkas, C. Line, , M. P. Wirth Doxetaxel based chemotherapy in hormone-refractory prostate cancer. EAU 2nd South Eastern European Meeting, Thessalonica, Greece 20-21.10.2006

96) Kalafatis P. Zougkas K. The impact of ureaplasma urealyticum and mycoplasma hominis in urological patients EAU 2nd South Eastern European Meeting, Thessalonica, Greece 20-21.10.2006.

97) Zougkas k. , Ioannidis G. Kalafatis P. Vasilakakis I. Tahmatzopoulos A. Radopoulos D. The diagnostic value of resistive index in acute renal obstruction. Which conditions predispose to false negative findings?. Poster presentation during the 5 st Eulis Symposium 04.07.07.2007 Lisbon / Cascais, Portugal.

Συμμετοχή με εισηγήσεις ή διαλέξεις σε Συμπόσια, Στρογγυλά τραπέζια κ. λ. π.

1) Εισήγηση με θέμα: Beidseitiger Nieren-Tumor Lungen tumor. (Αμφοτερόπλευρος όγκος νεφρών και όγκος πνευμόνων). Κλινικο-παθολογοανατομική ημερίδα. Hannover-D 19.08.1986

2) Διάλεξη με θέμα:Ουρολογικές παθήσεις σε ανδρες, γυναίκες, παιδιά. Ενημερωτική ημερίδα. Οelde-Deutschland 24.11.1984.

3) Διάλεξη με θέμα :Ενδοσκοπική αντιμετώπιση παλινδρόμησης ούρων. Επιστημονική συγκέντρωση Ν. Γ. Νοσοκομείου Ρόδου. 15.05.91.

4) Διάλεξη με θέμα :” Αιματουρία” Επιστημονική συγκέντρωση Ν. Γ. Νοσοκομείου Ρόδου. 13.06.91.

5) Εισήγηση με θέμα :”Ανδρας 43 ετών με πυρετό άγνωστης αιτιολογίας επί 9 έτη “Κλινικοπαθολογοανατομική συζήτηση. Ρόδος 13.02.92.

6) Εισήγηση με θέμα :”Νεοπλάσματα νεφρού”. Στρογγυλή τράπεζα. Ρόδος 04.12.92

7) Διάλεξη με θέμα :”Ενδοσκοπικές επεμβάσεις ανώτερου Ουροποιητικού”. Επιστημονική συγκέντρωση Ν. Γ. Νοσοκομείου Ρόδου. 16.05.95

8) Διάλεξη με θέμα :”Σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα” Επιστημονική συγκέντρωση Ν. Γ. Νοσοκομείου Ρόδου. 05.04.96.

9) Εισήγηση με θέμα :”Επείγοντα στην Ουρολογία” Στρογγυλή τράπεζα. Ρόδος 17.04.97

10) Σχολιαστής στην Επιστημονική Συνάντηση με θέμα :Εναλλακτικές φαρμακευτικές και άλλες θεραπείες της Κ. Υ. Π. ” που οργανώθηκε από την Ουρολογική κλινική του Πανεπιστημίου Κρήτης. 17.01.96 Ηράκλειο-Κρήτης.

11) Εισήγηση με θέμα: Καλοήθης Υπερτροφία Προστάτη(Διάγνωση-Θεραπεία) Ουρολογική Ημερίδα στη Κω 04.10.96

12) Εισήγηση με θέμα: Καλοήθης Υπερτροφία Προστάτη(Διάγνωση-Θεραπεία) Ουρολογική Ημερίδα στη Κάλυμνο 05.10.96.

13) Εισήγηση με θέμα : Ακράτεια ούρων στο 3ο Πανδωδεκανησιακό Ιατρικό Συνέδριο στις 10-12 Δεκεμβρίου 1999 στη Ρόδο.

14) Εισήγηση σε στρογγυλό τραπέζι με θέμα: Penile Cancer. Epidemiology, diagnosis and treatment στο 7.Symposium der Griechisch-Deutsche Gesellschaft fuer Urologie e. V. στις 4-7 Juli 2002 Dresden –Deutschland.

15) Συμμετοχή σε στρογγυλό τραπέζι και συζήτηση κλινικών περιστατικών στο 1ο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο του τμήματος Ουροδυναμικής Νευρολογίας και Γυναικολογικής Ουρολογίας. 26-28.11.2004 Πορταριά –Πήλιο.

16) Συμμετοχή ως ομιλητής σε Συμπόσιο με θέμα Κακώσεις Λεκάνης που οργανώθηκε από την Ορθοπαιδική κλινική του Γ. Ν. Ρόδου στις 15.11.2004.

17) Εισήγηση σε στρογγυλό τραπέζι με θέμα: Νεότερα Θεραπευτικά Δεδομένα στην Αντιμετώπιση της Στυτικής Δυσλειτουργίας. 20.07.2007 στη Ρόδο.

18) Συμμετοχή ως ομιλητής στο 3ο Πολυθεματικό Συμπόσιο της EUROMEDICA Γ. Κ. Δωδ/σου με θέμα: Πρόληψη και Διάγνωση του Καρκίνου του Προστάτη 31.Μαρτίου 2012 -Ρόδος

19) Συμμετοχή ως ομιλητής στο 2o Συμπόσιο κλινικής ογκολογίας Ρόδου με θέμα: Καρκίνος Ουροδόχου Κύστεως – Διάγνωση – Θεραπεία – Πρόληψη , 29-30.03.14

20) Συμμετοχή ως ομιλητής στο 3o Συμπόσιο κλινικής ογκολογίας Ρόδου με θέμα: Διάγνωση – Πρόληψη του Καρκίνου του Πέους, 28-29.03.15

21) Συμμετοχή με διάλεξη στο 4o Συμπόσιο κλινικής ογκολογίας Ρόδου με θέμα: Καρκίνος Νεφρού, Χειρουργική Αντιμετώπιση, 2-3.04.16

22) Συμμετοχή με διάλεξη στο 6o Συμπόσιο κλινικής ογκολογίας Ρόδου με θέμα: Μη διηθητικός Καρκίνος Ουροδόχου Κύστεως, 31.03-1.04.18

Συμμετοχή σε προεδρεία Συνεδρίων, Συμποσίων ή άλλες επιστημονικές εκδηλώσεις.

1) Προεδρείο 1ης συνεδρίας Ελεύθερων ανακοινώσεων στο 1ο Πανδωδεκανησιακό Ιατρικό Συνέδριο. Ρόδος 01-03.12.95.

2) Προεδρείο εισηγήσεων σε επιλεγμένα θέματα στο 4ο Διαπανεπιστημιακό Ουρολογικό Συμπόσιο-3ο Συμπόσιο του Ελληνογερμανικού Συνδέσμου Ουρολόγων. Ηράκλειο-Κρήτη 12-16.06.97.

3) Προεδρείο σε συνεδρία στο 1ο Πανελλήνιο Συμπόσιο της Ελληνικής Ουρολογικής Εταιρείας. Καλαμπάκα 26-28.09.97.

4) Προεδρείο σε συνεδρία στο 2ο Πανδωδεκανησιακό Ιατρικό Συνέδριο στη Ρόδο 12 – 14.12 1997

5) Μέλος της τοπικής οργανωτικής επιτροπής του 14 Πανελλήνιου Ουρολογικού Συνεδρίου, στη ΚΩ 01-05 10.1998.

6) Προεδρείο σε συνεδρία στο 3ο Πανδωδεκανησιακό Ιατρικό Συνέδριο που έγινε στη Ρόδο στις 12 – 14.12.1997.

7) Συμμετοχή σε προεδρείο σε συνεδρία του 15ου Πανελληνίου Ουρολογικού Συνεδρίου 27-30 Σεπτεμβρίου 2000 στη Κέρκυρα.

8) Συμμετοχή μου στην Οργανωτική Επιτροπή του 2nd International Congress on the History of Urology Mai 18 – 20, 2001 Kos Island Greece

9) Προεδρείο σε συνεδρία του 7.Symposium der Griechisch-Deutsche Gesellschaft für Urologie e. V. 4-7 Juli 2002 Dresden –Deutschland.

10) Πρόεδρος του 8ου Συμποσίου της Griechisch-Deutsche Gesellschaft für Urologie 3-6 Juli 2003 Rhodos – GR.

11) Πρoεδρεία σε συνεδρία κατά το 8ο Συμπόσιο της Griechisch-Deutsche Gesellschaft für Urologie 3-6 Juli 2003 Rhodos – GR.

12) Πρoεδρεία σε συνεδρία κατά το 17ο Πανελλήνιο Ουρολογικό Συνέδριο23-26 Ιουνίου 2004 στην Αλεξανδρούπολη.

13) Μετά από σχετικές παραστάσεις μου, κατά τη διάρκεια των εργασιών του 17ο Πανελλήνιου Ουρολογικού Συνεδρίου (23-26 Ιουνίου 2004) στην Αλεξανδρούπολη, απεφασίσθη, με ισχυρή πλειοψηφία, η διοργάνωση του 18ου Π. Ο. Σ. να γίνει στη Ρόδο το 2006

14) Πρoεδρεία σε συνεδρία κατά το 9ο Συμπόσιο της Griechisch-Deutsche Geselschaft fuer Urologie 29 June-03 july 2005 Athens – GR.

15) Συμμετοχή ως Γενικός γραμματέας της Griechisch-Deutsche Gesellschaft fuer Urologie στη διοργάνωση του 9ου Συμποσίου της στις 29 June-03 july 2005 Athens – GR.

16) Ενεργός συμμετοχή ως αντιπρόεδρος στην οργάνωση του 18ου Πανελλήνιου Ουρολογικού Συνεδρίου που θα γίνει στη Ρόδο στις 27.09-01.10.2006.

17) Προεδρεία σε συνεδρίαση με θέμα ¨καρκίνος προστάτου κατά τη διάρκεια του 18ου Πανελλήνιου Ουρολογικού Συνεδρίου στη Ρόδο στις 27.09-01.10.2006.

18) Συμμετοχή στην οργανωτική επιτροπή του Satelite- Symposium der Griechisch-Deutschen Gesellschaft fuer Urologie που οργανώθηκε στις 21.09.06 στο Hamburg-D

19) Προεδρείο κατά το 10th Symposium der Griechisch- Deutsche Gesellschaft für Urologie 28.06-01.07.2007 in Lübeck –Deutschland.

20) Προεδρείο κατά το 12th Symposium der Griechisch-German Gesellschaft für Urologie 24-28 06.2009 auf Kos-Griechenland.

21) Ενεργός συμμετοχή στην επιτροπή κρίσης των εργασιών για το 20ο Πανελλήνιο Ουρολογικό Συνέδριο 23-27.10.2010 Λεμεσός – Κύπρου.

22) Προεδρεία σε συνεδρία κατά το 20ο Πανελλήνιο Ουρολογικό Συνέδριο 23-27.10.2010 στη Λεμεσό – Κύπρο.

23) Προεδρεία στο 5ο Συμπόσιο Κλινικής Ουρολογίας Ρόδου, 1-2.4.2017 στη Ρόδο.

Ερευνητικά προγράμματα.

1) Ερευνητικό Πρόγραμμα “Σχέση γιατρών-ασθενών και υποστηρικτικοί μηχανισμοί ασθενών” σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών, από κοινού στο σχεδιασμό, εκτέλεση και συγγραφή της τελικής μελέτης. Πρώιμες ανακοινώσεις της έρευνας αυτής έγιναν στο : α) World Conference for Cancer Organizations στις 03-05.03.96 στη Melbourne Australia από την κυρία Σαμαρτζή Μ. Φραγκάκη Γ. Καλαφάτη Π. Κατσέτο Π, με τίτλο Perception, views and degree of satisfaction of cancer patients concerning doctor-patient relationship. β) 2ο Πανδωδεκανησιακό Ιατρικό Συνέδριο στη Ρόδο 12-14.12.97, με τίτλο: Η ανάγκη παροχής συναισθηματικής στήριξης στο νοσηλευόμενο ασθενή από τους Καλαφάτη Π, Σαμαρτζή Μ, Χατζηδάκη Π, Καραγκούνη Π. γ) 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεροντολογίας-Γηριατρικής στην Αθήνα στις 11-13.12.1997 με τίτλο: Βαθμός ικανοποίησης από τη σχέση ιατρού ασθενή σε υπερήλικες νοσηλευόμενους, από τους Καλαφάτη Π, Σαμαρτζή Μ. (1995-1997)

2) Ερευνητικό Πρόγραμμα “Επιδημιολογική μελέτη για το Ca Κύστεως στη περιοχή Κρήτης και Ρόδου σε σχέση με τη χρήση Φυτοφαρμάκων” Προοπτική επιδημιολογική μελέτη σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Κρήτης και την Ουρολογική Κλινική του, από κοινού στην εκτέλεση και συγγραφή της τελικής μελέτης (1994-1999)

3) Διεξαγωγή κλινικής μελέτης, σε συνεργασία με την Ουρολογική κλινική του Π. Π. Γ. Ν. Η. Ηρακλείου. Η μελέτη αυτή με κωδικό CTN:98 OATA 058 είναι ανοικτή εθνική μελέτη φάσης IV και στοχεύει στην εκτίμηση της αποτελεσματικότητας και ασφάλειας της Tolterodine σε ασθενείς με υπερδραστήρια ουροδόχο κύστη (1998)

4) Συμμετοχή σε ερευνητική μελέτη, σε συνεργασία με τις Ουρολογικές κλινικές του Πανεπιστημίου Αθηνών και του ΠΕ. ΠΑ. Γ. Ν. Ηρακλείου. Η μελέτη έχει τον κωδικό GREC-97-001 Rev. 01 16.12.97, έγκριση ΔΣ / ΕΟΦ με την αριθμ. 0-641/10η/16-6-99 είναι φάσης ΙΙΙb και αξιολογεί την αποτελεσματικότητα και ανοχή της Leuprolide Acetate 3-μηνης παρατεταμένης δράσης 11.25 mg σε ασθενείς με προχωρημένο στάδιο καρκίνου προστάτη (1997-1999)

5) Σχεδιασμός και εκτέλεση προοπτικής μελέτης, από την Ουρολογική κλινική του Ν. Γ. Ν. Ρόδου με θέμα: Ουροροομετρία (uroflow) στα παιδιά σε σχέση με την ηλικία και άλλες σωματομετρικές παραμέτρους (1995-2000)

6) Σχεδιασμός και εκτέλεση προοπτικής μελέτης, από την Ουρολογική κλινική και το Ακτινολογικό τμήμα του Ν. Γ. Ν. Ρόδου. Αντικείμενο της μελέτης είναι η διερεύνηση με έγχρωμο Doppler των αιμοδυναμικών παραμέτρων που επικρατούν επί κιρσοκήλης και ο συσχετισμός των ευρημάτων με τα ευρήματα από την κλινική και παθολογοανατομική αξιολόγηση (1997-2004)

7) Συμμετοχή της υπ’εμού ουρολογικής κλινικής του Γ. Ν. Ρ, ως ερευνητικού κέντρου, και εμού ως υπεύθυνου ερευνητή, σε προοπτική πολυκεντρική κλινική μελέτη του Φαρμάκου Xatral OD. Αρ. πρωτ. Μελέτης Alf-one OBS 7526 (2002-2003)

8) Συμμετοχή της υπ΄εμού ουρολογικής κλινικής και εμού ως υπεύθυνου ερευνητή στην διεθνή πολυκεντρική μελέτη υπ΄αριθμ. ARI 40006.Η μελέτη αυτή είναι μια τυχαιοποιημένη διπλά τυφλή για την αποτελεσματικότητα του φαρμάκου Dutasteride 0, 5 mg για τη μείωση του κινδύνου εμφάνισης καρκίνου του προστάτη που ανιχνεύεται μέσω βιοψίας του προστάτη (2006-2010)

9) Συμμετοχή στην Global Prevalence study on Infections in Urology organized by the European Society for Infections in Urology. (2005)

10) Συμμετοχή σε διεθνή πολυκεντρική μελέτη με αριθμό FDC114615 που αναφέρεται στην comparative efficacy of Duodart plus lifestyle advice versus watchful waiting plus lifestyle advice with step-up therapy to tamsulosin in the management of treatment naïve men with moderately symptomatic benign prostatic hyperplasia and prostate enlargement (2010-2013)

by admin 0

Copyright © 2024 - Dr med Παναγιωτης Πανορμιτης Καλαφατης